Розвиток машинобудування в Україні?

География | 10 - 11 классы

Розвиток машинобудування в Україні.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Tguryanov 23 янв. 2022 г., 22:05:33

В Україні наруховують більше 1000 підприємств.

Транспортне, сільськогосподарське, радіотехнічге и т.

Д.

RenoeAlena 20 янв. 2022 г., 01:24:48 | 5 - 9 классы

Як впливають на розвиток транспорту природні умови?

Як впливають на розвиток транспорту природні умови?

Klimenkoklim72 25 февр. 2022 г., 09:31:33 | 5 - 9 классы

1. Яка з названих географічних наук разом з економічною геграфією належить до суспільно географічних?

1. Яка з названих географічних наук разом з економічною геграфією належить до суспільно географічних?

А) Ланшафтознавство.

Б) політочна географія.

В) фізична географія

г) каотографія.

2. Форма суспільної організації виробництва, яка полягає в зосередженні діяльності підприємства на виробництві певної однорідної продукції ___________.

3. Яка економічна система грунтується на централізованому (державному) управлінні, плануванні і контролі?

А) Традиційна

б) планова

в) командна

г) змішана.

4. Укажіть тип країни з такими характеристиками зайнятості населення : сільське господарство - 54 %, промисловість - 16 %, сфера послуг - 30 %.

А) Індустріольно - аграрна

б) постіндустріальна

в індустріальна

г) аграрна.

5. Оберіть відповідь у якій є всі країни розвиненими.

А) Швейцарія, Бельгія, Автрія

б) Бразилія, Аргентина, Мексика

в) Канада, Бразилія, Венесуелла

г) Китай, Росія, США.

6. "Велика двадцятка" - це об'єднання караїн з найбільшим значенням .

А) загального ВВП

б) ВВП на душу населення

в) ІЛР

г) площі території.

7. Установіть відповідність між категорією економічного розвитку та країнами

1.

"Центр" а) США, Нігерія, Білорусь

2.

"Напівпереферія" б) Роіся, Китай, Індія

3.

"Периферія" в) Велика Британія, Швейцарія, Фінляндія г) Сомалі, Ефіопія, Ліберія.

8. Установіль відповідність між чинниками розміщення виробництва та галузями

1.

Сировинний а) кондитерська

2.

Водний б) гідроенергетична

3.

Науковий в) електроніка г) лісопильна.

9. Оберіть три галузі, які входять до складу первинного сектора національної економіки.

1. Машинобудування

2.

Будівництво

3.

Транспорт

4.

Сільське господарство

5.

Добувна промисловість

6.

Освіта

7.

Рибне господарство.

10. Назвіть три галузі, для яких споживчий чинник є вирішальним при розміщені підприємств _______________________.

Yana433 27 февр. 2022 г., 05:54:31 | 5 - 9 классы

Вкажіть найчисельнішу в Україні групу озер за походженням улоговин?

Вкажіть найчисельнішу в Україні групу озер за походженням улоговин?

А. Тектонічні

Б.

Старичні

В.

Залишкові

Г.

Плесові

Д.

Лиманні.

Jhffac 17 февр. 2022 г., 11:50:40 | студенческий

Яка Європейська країна межує з найбільшою кількістю областей на західному кордоні Україні?

Яка Європейська країна межує з найбільшою кількістю областей на західному кордоні Україні.

Medvedevroma58 25 февр. 2022 г., 11:21:01 | 5 - 9 классы

Які з перерахованих об'єктів є об'єктами вивчення фізичної географії України?

Які з перерахованих об'єктів є об'єктами вивчення фізичної географії України?

А. Щільність і розміщення населення

Б.

Річкова система України і галузі промисловості, які використовують водні ресурси.

В. Рельєф і клімат на території України.

Г. Грунти і хліборобство в Україні.

На этой странице сайта вы найдете ответы на вопрос Розвиток машинобудування в Україні?, относящийся к категории География. Сложность вопроса соответствует базовым знаниям учеников 10 - 11 классов. Для получения дополнительной информации найдите другие вопросы, относящимися к данной тематике, с помощью поисковой системы. Или сформулируйте новый вопрос: нажмите кнопку вверху страницы, и задайте нужный запрос с помощью ключевых слов, отвечающих вашим критериям. Общайтесь с посетителями страницы, обсуждайте тему. Возможно, их ответы помогут найти нужную информацию.